Microscan – Walkaway

Hệ thống MicroScan WALKAWAY plus

Hãng sản xuất: Beckman Coulter

 • Hệ thống MicroScan WALKAWAY plus tiếp tục truyền thống về chất lượng và đổi mới cho hợp lý quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất, giữ cho bạn đi đầu trong xét nghiệm  định danh và thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh. THIẾT KẾ CHO HIỆU SUẤT TỐI ƯU VÀ LINH HOẠT
  • Tính năng tự động thông minh nâng cao hiệu quả và giảm bảo trì
  • Hỗ trợ thử nghiệm của tất cả các công nghệ panel MicroScan để phát hiện kháng kháng sinh mới với các tác nhân gây bệnh khó khăn nhất, bao gồm VISA, VRSA, và MRSAs
  MỘT HỆ THỐNG CHO XÉT NGHIỆM NHANH VÀ TỰ ĐỘNG
  • Chọn điều kiện thong thường qua đêm ID/AST và/hoặc xét nghiệm ID đặc biệt và nhanh trên cùng 1 thiết bị mà không bị mất độ chính xác
  • Ủ tự động, biện luận kết quả, kiểm soát và kiểm soát thuốc thử giải phóng nhân viên cho các nhiệm vụ khác
  • Có sẵn trong cả hai dòng máy công suất 40 và 96 panel
  TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN ĐẾN NÂNG CAO:
  • Được hỗ trợ bởi Tổ chức dịch vụ MicroScan , đánh giá số 1 bởi ServiceTrak *
  • Cài đặt và hỗ trợ đào tạo tại chỗ bởi chuyên gia vi sinh và hệ thống
  • Hệ thống tích hợp ID/AST sử dụng đầy đủ trong LabPro
  THIẾT KẾ CHO DỄ SỬ DỤNG ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN:
  • Dễ khóa nắp chai thuốc thử cung cấp khả năng tiếp cận thuận tiện và an toàn không hoạt động
  • Cảm biến cấp thông báo cho nhân viên khi hệ thống chất lỏng đòi hỏi sự chú ý
  • Dung tích thuốc thử và chứa nước lớn để giảm bảo trì
  • Kết nối trực tiếp hệ thống nước để tự động bổ sung
  • Điều kiển chẩn đoán qua phần mềm LabPro
  • Máy quét mã vạch đơn giản hoá việc truy xuất dữ liệu