UniCel DxI 600

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

Model: Unicel DxI 600

Hãng sản xuất: Beckman Coulter

Đơn giản hóa, tự động, sáng tạo  
  • Xét nghiệm miễn dịch
Khi nói đến xét nghiệm miễn dịch, những phòng thì nghiệm tầm trung luôn gặp những thách thức đặc biệt đó là về năng suất và sự dễ dàng trong sử dụng máy, ngoài ra họ cũng cần một danh mục xét nghiệm rộng để có thể hỗ trợ 1 loạt những xét nghiệm.   Sự kết nối giữa các phòng thí nghiệm cũng rất quan trọng, sao cho quá trình chuyển kết quả của bệnh nhân phù hợp nhất, không phụ thuộc vào nơi thực hiện xét nghiệm.   Hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động UniCel DxI 600 chính là giải pháp của bạn.  
  • Hệ thống hóa chất hiệu quả
  Với hệ thống hóa chất dạng lỏng, được gắn bar-code và luôn sẵn sàng nạp vào hệ thống một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hệ thống có tới 50 vị trí để hóa chất, đem lại cho bạn khả năng linh hoạt trong việc lập danh mục xét nghiệm và tìm đến những xét nghiệm theo yêu cầu của bạn. Phòng thì nghiệm của bạn bây giờ có thể nạp đủ hóa chất để thực hiện những xét nghiệm cấp cứu, những xét nghiệm làm nhiều mà vẫn còn khả năng dành cho những xét nghiệm thường quy và xét nghiệm đặc biệt.  
  • Nạp nhiều hóa chất cùng một lúc mà không cần chạm đến hệ thống điều khiển
  • Mỗi xét nghiệm chỉ cần duy nhất 1 loại hóa chất
  • Hóa chất được trữ lạnh để đảm bảo độ ổn định
  • Phần mềm quản lý hệ thống thông minh cung cấp cho bạn thông tin về tên xét nghiệm, số lô, ngày hết hạn và số xét nghiệm còn lại.
  • Các hóa chất của UniCel DxI 600 có thể chạy trên những hệ thống UniCel khác để bạn có thể dễ dàng quản lý và giảm lãng phí hóa chất.
  • Hóa chất chuẩn dạng lỏng, dễ sử dụng cũng là một phần trong các bước cải thiện hiệu quả hoạt động của bạn.