UniCel DxI 800

HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

Model: UniCel DxI 800

Hãng sản xuất: Beckman Coulter

Unicel DxI 800 là hệ thống hàng đầu trong gia đình các hệ thống xét nghiệm miễn dịch của Beckman Coulter. Hệ thống mạnh mẽ này có tốc độ xét nghiệm tối đa là 400 xét nghiệm /giờ, cùng sử dụng công nghệ hóa phát quang, cùng hộp hóa chất, cùng giao thức xét nghiệm với các thành viên khác trong gia đình xét nghiệm miễn dịch Unicel.    Vì vậy, phòng xét nghiệm của bạn có thể cung cấp kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân một cách phù hợp không phụ thuộc hệ thống Unicel nào thực hiện xét nghiệm. Tương đương với việc đơn giản hóa trong giải thích kết quả bệnh nhân của các bác sĩ, giúp cải thiện khả năng chăm sóc bệnh nhân.   Đối với phòng thí nghiệm, sự nhất quán giữa các máy xét nghiệm mang lại thêm nhiều lợi ích:  
  • Quá trình đào tạo kỹ thuật viên trở nên ngắn gọn và đơn giản.
  • Quản lý hàng hóa tốn ít thời gian
  • Hệ thống hoạt động tin cậy thông qua công nghệ đã được thừa nhận
  • Tối ưu hóa danh mục xét nghiệm – nguồn lực được tập trung vào việc cung cấp những gì mà bệnh nhân cần nhất.