DxFLEX FLOW CYTOMETER

Tin cậy Xác định chính xác quần thể yếu Phân tích dữ liệu chính xác quản lý tình trạng thiết

Tin cậy
 • Xác định chính xác quần thể yếu
 • Phân tích dữ liệu chính xác
 • quản lý tình trạng thiết bị
 • Tự động hóa với trình tải mẫu
 • Bảo vệ dữ liệu và quản lý người dùng
 • Quản lý báo cáo kết quả
Hiệu quả
 • Phần mềm đơn giản , dễ sử dụng hơn
 • Thiết kế thí nghiệm nhanh hơn
 • Điều chỉnh cài đặt nhanh hơn
 • Sử dụng ít mẫu
 • Thu thập, phân tích và báo cáTối ưu hóa bảo trìo dữ liệu nhanh hơn