Nam Phương > Sản phẩm > Hệ tự động hóa > Hãng Beckman Coulter > HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG POWER EXPRESS

HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM TỰ ĐỘNG POWER EXPRESS

Power Express là hệ thống xét nghiệm tự động hoàn toàn của hãng Beckman Coulter được tin dùng và lắp

Power Express là hệ thống xét nghiệm tự động hoàn toàn của hãng Beckman Coulter được tin dùng và lắp đặt với hơn 332 hệ thống trên thế giới với các tính năng nổi bật:
 • Hệ thống đạt công suất 1450 ống mẫu/giờ.
 • Ưu tiên xử lý mẫu cấp cứu.
 • Tự động hóa hoàn toàn xét nghiệm: Nạp mẫu, ly tâm, mở nắp, phân tích, đóng nắp, lưu trữ.
 • Kết nối thiết bị xét nghiệm: Sinh hóa, Miễn dịch, Huyết học, Đông máu.
 • Kết nối máy của hãng thứ 3.
 • Thiết kế linh động cho từng phòng xét nghiệm.
 • Hệ thống duy nhất có 4 làn vận chuyển mẫu linh hoạt.
 • Dễ dàng nâng cấp và tăng công suất theo từng giai đoạn phát triển phòng xét nghiệm.
 • Kết nối hệ thống vận chuyển tự động nạp mẫu.
 • Cắt giảm thao tác thủ công, tiến tới tự động hoàn toàn xét nghiệm.
 • Quản lý thời gian TAT một cách chủ động và hiệu quả.
Kích thước Linh hoạt theo từng phòng xét nghiệm
Công suất 1450 ống mẫu/ giờ
Kết nối cơ bản
 • Bộ phận nạp mẫu-Inlet
 • Bộ phận phát hiện lỗi-Error Lane
 • Bộ phận mở nắp-Decapper
 • Bộ phận xuất mẫu-Outlet
 • Hệ thống băng chuyền- I Lane,T Lane, L Lane
 • Máy tính điều khiển- Cennexus/Line Control Computer
Kết nối máy xét nghiệm Kết nối máy xét nghiệm Beckman Coulter:

 • DxI 800
 • AU680/DxC 700 AU/AU5800 Series
 • DxH 800/DxH 900 Series

Kết nối máy hãng thứ 3:

 • Abbott ARCHITECT i2000SR
 • Roche Cobas 8000
 • Diasorin LIAISON XL
 • IL TOP 700/750
 • Siemen ADVIA Centaur
 • Stago STA-R/STA-R Evolution
 • Sysmex CS-5100
 • Sysmex XN-9000/9100
 • Tosoh G8/ G11**
Kết nối mở rộng
 • Bộ phận ly tâm/ly tâm lạnh-Centrifuge
 • Bộ phận đóng nắp-Recapper
 • Bộ phận lưu trữ mẫu/lưu trữ lạnh-Stockyard
 • Kết nối hệ thống vận chuyển mẫu – Bulk Inlet and Tempus
Chứng nhận An toàn sản phẩm:

 • EN 61010-1: 2010 (3rd edition)
 • CAN/CSA C22.2 no. 61010-1-12
 • UL 61010-1 (3rd edition)
 • IEC 61010-2-081: 2015
 • EN 61010-2-081: 2015
 • CAN/CSA C22.2 no. 61010-2-081:154
 • UL 61010-2-081: 2015
 • IEC 61010-2-101: 2015
 • EN 61010-2-101
 • CAN/CSA C22.2 no. 61010-2-101:15
 • UL 61010-2-101: 2015

EMC:

 • IEC/EN 61326-1:2013
 • IEC/EN 61326-2-6:2013
 • Cennexus EMC compliance:
 • FCC Class B • EN 55024-1 2003