UniCel DxI 800

HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

Model: UniCel DxI 800

Hãng sản xuất: Beckman Coulter

Unicel DxI 800 là hệ thống hàng đầu trong gia đình các hệ thống xét nghiệm miễn dịch của Beckman Coulter. Hệ thống mạnh mẽ này có tốc độ xét nghiệm tối đa là 400 xét nghiệm /giờ, cùng sử dụng công nghệ hóa phát quang, cùng hộp hóa chất, cùng giao thức xét nghiệm với các thành viên khác trong gia đình xét nghiệm miễn dịch Unicel.    Vì vậy, phòng xét nghiệm của bạn có thể cung cấp kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân một cách phù hợp không phụ thuộc hệ thống Unicel nào thực hiện xét nghiệm. Tương đương với việc đơn giản hóa trong giải thích kết quả bệnh nhân của các bác sĩ, giúp cải thiện khả năng chăm sóc bệnh nhân.   Đối với phòng thí nghiệm, sự nhất quán giữa các máy xét nghiệm mang lại thêm nhiều lợi ích:  
 • Quá trình đào tạo kỹ thuật viên trở nên ngắn gọn và đơn giản.
 • Quản lý hàng hóa tốn ít thời gian
 • Hệ thống hoạt động tin cậy thông qua công nghệ đã được thừa nhận
 • Tối ưu hóa danh mục xét nghiệm – nguồn lực được tập trung vào việc cung cấp những gì mà bệnh nhân cần nhất.
Nguyên lý xét nghiệm Hóa phát quang
Hệ thống phát hiện Luminometer
Nhiệt độ các ngăn
 • Ủ, rửa, đọc: 37 0C
 • Giếng bệnh phẩm: 4-100C
 • Ngăn hóa chất: 4-100C
Khay hóa chất
 • Chứa 50 loại hóa chất
 • Có thể cấu hình hệ thống theo nhu cầu của phòng xét nghiệm (có khả năng nạp hóa chất cho 50 xét nghiệm khác nhau hoặc 50 hóa chất của 1 xét nghiệm)
 • Tự loại bỏ hộp hóa chất đã sử dụng hết
Danh mục xét nghiệm miễn dịch > 50 xét nghiệm, hỗ trợ bar-code
Quản lý bệnh phẩm
 • 120 ống bệnh phẩm ( 30 giá, mỗi giá chứa 4 ống) liên tục nạp ống bệnh phẩm, ống mẫu ban đầu được chuyển ra sau khi chia nhỏ trong khoảng thời gian < 5 phút
 • 300 lần chia mẫu (<200µl) /giờ
 • Khả năng tự động kết nối
Bar-coded
 • Code 39 ( code 3 of 9 hoặc SD-3)
 • Code 93
 • Code 128 (USD-6)
 • Interleaved 2 of 5 (USD-1)
 • Codabar(USD-4)
Thể tích mẫu
 • 5-200µl (phụ thuộc vào từng xét nghiệm)
 • Tối đa 500µl trong giếng chia mẫu (bao gồm những xét nghiệm có thể phải chạy tham chiếu theo yêu cầu)
 • Khả năng phát hiện tắc trong pipette hút mẫu và bệnh phẩm
Các loại bệnh phẩm (phụ thuộc vào từng xét nghiệm) Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, nước ối, máu toàn phần
Kích thước và khối lượng Bộ phân tích:

Cao 170cm

Dài 171cm

Sâu 97cm

Khối lượng: 630Kg

Bộ quản lý:

Dài 76cm

Cao: 96cm

Không gian yêu cầu:

Khoảng cách trên: 22cm

Khoảng cách trước: 39cm, 98cm nếu cần phải mở khay chứa mẫu

Khoảng cách bên: 30cm, nếu mở nắp máy: 37cm