AU 5800

Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU5800
Model: AU5800
Hãng sản xuất: Beckman Coulter

CÔNG SUẤT CAO VÀ VẬN HÀNH LIÊN TỤC   Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa AU5800 được thiết kế để đáp ứng toàn bộ nhu cầu về công suất cho các môi trường phòng xét nghiệm khác nhau. Từ các bệnh viện có lượng mẫu lớn cho đến các phòng xét nghiệm tham chiếu có lượng mẫu cực lớn, dòng máy AU5800 hoàn thiện dải công suất được cung cấp bởi dòng máy xét nghiệm sinh hóa AU.
 • Cấu hình đa dạng, khả năng kết nối từ 1 đến 4 máy thành phần
  • Mỗi máy thành phần có thể chạy đồng thời lên tới 54 xét nghiệm
  • Phần mềm có thể lập trình được lên tới 120 xét nghiệm khác nhau
 • Tùy chọn khối xét nghiệm điện giải đơn hoặc kép
 • Giao diện sử dụng trực diện
  • Theo dõi mẫu
  • Kiểm kê dữ liệu hóa chất theo ngày trong tuần
  • Kết quả của bệnh nhân được hiển thị theo “thời gian thực”
  • Danh mục người sử dụng có thể tùy chỉnh
  • Cảnh báo bằng màu sắc để hiển thị trạng thái của hệ thống
 • Hút mẫu thể tích nhỏ với độ chính xác cao
 • Khay chứa mẫu lớn với khả năng chứa tối đa lên tới 400 mẫu bệnh phẩm để tối ưu hóa thời gian rảnh tay
 • 3 làn vận chuyển giá đựng mẫu - bao gồm cả làn vận chuyển ưu tiên dành cho mẫu cấp cứu
 • Dòng máy AU có độ tin cậy đã được chứng minh với việc thay thế các bộ phận nhanh và dễ dàng theo quy tắc 3 & 60 (3 bước trong thời gian 60 giây)
 • Được thiết kế để kết nối với hệ thống tự động hóa khoa xét nghiệm.
Hệ thống phân tích: Hệ thống sinh hóa truy cập ngẫu nhiên, tự động hoàn toàn, có khả năng chạy xét nghiệm một cách hàng loạt và chạy cấp cứu
Nguyên lý phân tích: Sử dụng nguyên lý đo quang và điện cực chọn lọc
Loại xét nghiệm: Phân tích điểm cuối, động học, điểm cố định và ISE gián tiếp
Phương pháp:

 

So màu, đo độ đục, phản ứng ngưng kết latex, phản ứng phá vỡ hồng cầu, ISE gián tiếp
Thông số XN: 120 thông số
Xét nghiệm đồng thời:

 

 

 

AU5810 – 1 máy thành phần (bao gồm cả xét nghiệm điện giải): 57

AU5820 – 2 máy thành phần (bao gồm cả xét nghiệm điện giải): 111

AU5830 – 3 máy thành phần (bao gồm cả xét nghiệm điện giải): 120

AU5840 – 4 máy thành phần (bao gồm cả xét nghiệm điện giải): 120

Tốc độ xét nghiệm:

 

 

 

AU5810: lên tới 2000 xét nghiệm quang/giờ

AU5820: lên tới 4000 xét nghiệm quang/giờ

AU5830: lên tới 6000 xét nghiệm quang/giờ

AU5840: lên tới 8000 xét nghiệm quang/giờ

Khối XN điện giải:

(tùy chọn)

Khối xét nghiệm điện giải đơn: tốc độ lên tới 900 xét nghiệm/giờ

Khối xét nghiệm điện giải kép: tốc độ lên tới 1800 xét nghiệm/giờ

Loại mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và/hoặc các loại dịch khác
Khả năng chứa mẫu thử:

 

 

 

400 mẫu thử (2 x 20 giá)

Mỗi giá chứa 10 mẫu (barcode gắn trên mẫu ống mẫu ban đầu và trên giá mẫu)

Mẫu cấp cứu được nạp vào máy thông qua giá cấp cứu sử dụng cổng cấp cứu